Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 172
Dátum doručenia: 19. 8. 2016
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 10. 10. 2016..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 11. 10. 2016.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 173 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 173 (14 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 9. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 191 zo dňa 12. 9. 2016.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 12. 10. 2016.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 14. 10. 2016.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us090191 (Uznesenie (1. čítanie)) Us090191 (19 KB)

Rokovanie výborov

4. 10. 2016, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
4. 10. 2016, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

11. 10. 2016, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 10. schôdzi NR SR dňa 20. 10. 2016.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 10. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 285 zo dňa 20. 10. 2016

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 9. 11. 2016 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (23. 11. 2016), číslo 305/2016.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.