Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (NZ nebol schválený)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 1610
Dátum doručenia: 22. 8. 2019
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo zdravotníctva SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre zdravotníctvo a Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 11. 10. 2019..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 14. 10. 2019.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1710 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1710 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 49. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2017 zo dňa 12. 9. 2019.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre zdravotníctvo a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 11. 10. 2019.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 14. 10. 2019.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us492017 (Uznesenie (1. čítanie)) Us492017 (23 KB)

Rokovanie výborov

10. 10. 2019, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
8. 10. 2019, Ústavnoprávny výbor NR SR
10. 10. 2019, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
9. 10. 2019, Výbor NR SR pre zdravotníctvo


Rokovanie gestorského výboru

15. 10. 2019, Výbor NR SR pre zdravotníctvo

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 53. schôdzi NR SR dňa 5. 12. 2019.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

22. 10. 2019 Krajčí, Marek Detail návrhu 7 1610 Marek Krajčí II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1610 Marek Krajčí II (80 KB)
22. 10. 2019 Milanová, Natália Detail návrhu 7 1610 Natália Milanová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1610 Natália Milanová II (65 KB)
24. 10. 2019 Schlosár, Rastislav Detail návrhu 7 1610 Rastislav Schlosár II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1610 Rastislav Schlosár II (55 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 53. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2295 zo dňa 5. 12. 2019

Výsledok štádia procesu: NZ nebol schválený.Priložené dokumenty:

Us532295 (Uznesenie (3. čítanie)) Us532295 (22 KB)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.