Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 550
Dátum doručenia: 31. 5. 2013
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo spravodlivosti SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 28. 8. 2013..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 30. 8. 2013.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 522 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 522 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 21. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 668 zo dňa 20. 6. 2013.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 28. 8. 2013.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 30. 8. 2013.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us210668 (Uznesenie (1. čítanie)) Us210668 (20 KB)

Rokovanie výborov

27. 8. 2013, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
27. 8. 2013, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

3. 9. 2013, Ústavnoprávny výbor NR SR

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 23. schôdzi NR SR dňa 4. 9. 2013.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

04. 09. 2013 17:13 Matovič, Igor Detail návrhu 6 0550 Igor Matovič II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0550 Igor Matovič II (103 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 23. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 750 zo dňa 4. 9. 2013

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 23. 9. 2013 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (4. 10. 2013), čiastka 70, číslo 299/2013.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.