Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Návrh nového zákona, parlamentná tlač 277
Dátum doručenia: 9. 11. 2012
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo životného prostredia SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 24. 1. 2013..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 25. 1. 2013.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 278 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 278 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 11. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 379 zo dňa 18. 12. 2012.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 24. 1. 2013.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 25. 1. 2013.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us110379 (Uznesenie (1. čítanie)) Us110379 (23 KB)

Rokovanie výborov

29. 1. 2013, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
29. 1. 2013, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
22. 1. 2013, Ústavnoprávny výbor NR SR
29. 1. 2013, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

29. 1. 2013, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 14. schôdzi NR SR dňa 31. 1. 2013.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

31. 01. 2013 15:26 Huba, Mikuláš Detail návrhu 6 0277 Mikuláš Huba II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0277 Mikuláš Huba II (107 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 14. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 417 zo dňa 31. 1. 2013

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 19. 2. 2013 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (28. 2. 2013), čiastka 12, číslo 39/2013.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.