Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Návrh nového zákona, parlamentná tlač 1038
Dátum doručenia: 4. 6. 2014
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo hospodárstva SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 4. 9. 2014..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 8. 9. 2014.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1044 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1044 (14 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 36. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1219 zo dňa 25. 6. 2014.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 4. 9. 2014.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 8. 9. 2014.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us361219 (Uznesenie (1. čítanie)) Us361219 (21 KB)

Rokovanie výborov

4. 9. 2014, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
2. 9. 2014, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

9. 9. 2014, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 37. schôdzi NR SR dňa 10. 9. 2014.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 37. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1299 zo dňa 10. 9. 2014

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 23. 9. 2014 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (1. 10. 2014), čiastka 84, číslo 262/2014.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.