Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. a o zmene a doplnení ďalších zákonov

Novela zákona, parlamentná tlač 726
Dátum doručenia: 27. 5. 2004
Navrhovateľ: poslanci NR SR (J. Brocka, P. Farkas, A. Hajduk, I. Hamarčák, R. Hamerlik, J. Mikuš, J. Tkáčová)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 27. 8. 2004..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 3. 9. 2004.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 739 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 739 (12 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 28. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1027 zo dňa 18. 6. 2004.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 27. 8. 2004.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 3. 9. 2004.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 1027 (Uznesenie (1. čítanie)) Uznesenie č. 1027 (13 KB)

Rokovanie výborov

30. 8. 2004, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
24. 8. 2004, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
26. 8. 2004, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
25. 8. 2004, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

6. 9. 2004, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 31. schôdzi NR SR dňa 21. 9. 2004.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je súhlasné.

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 31. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1215 zo dňa 21. 9. 2004

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 13. 10. 2004 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (23. 10. 2004), čiastka 235/2004, číslo 556/2004.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.