Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 1104
Dátum doručenia: 26. 8. 2022
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 14. 10. 2022..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 17. 10. 2022.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1150 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1150 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 72. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1581 zo dňa 20. 9. 2022.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 20. 10. 2022.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 22. 10. 2022.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us721581 (Uznesenie (1. čítanie)) Us721581 (19 KB)

Rokovanie výborov

13. 10. 2022, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
17. 10. 2022, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
13. 10. 2022, Ústavnoprávny výbor NR SR
12. 10. 2022, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

18. 10. 2022, Výbor NR SR pre sociálne veci

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 75. schôdzi NR SR dňa 8. 11. 2022.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

24. 10. 2022 Cmorej, Peter Detail návrhu 8 1104 Peter Cmorej II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1104 Peter Cmorej II (100 KB)
25. 10. 2022 10:39 Andrejuvová, Anna Detail návrhu 8 1104 Anna Andrejuvová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1104 Anna Andrejuvová II (466 KB)
25. 10. 2022 10:59 Kremský, Peter Detail návrhu 8 1104 Peter Kremský II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1104 Peter Kremský II (94 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 75. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1783 zo dňa 8. 11. 2022

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 28. 11. 2022 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (30. 11. 2022), číslo 399/2022.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.