Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 508
Dátum doručenia: 16. 4. 2021
Navrhovateľ: poslanci NR SR (M. Hattas, M. Laurenčík, V. Ledecký, T. Lehotský, J. Majorová Garstková, V. Marcinková, P. Krištúfková, P. Pčolinský, A. Pivková, P. Pollák, M. Šipoš, J. Žitňanská)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 11. 6. 2021..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 14. 6. 2021.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 524 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 524 (18 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 28. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 722 zo dňa 5. 5. 2021.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 11. 6. 2021.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 14. 6. 2021.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us280722 (Uznesenie (1. čítanie)) Us280722 (18 KB)

Rokovanie výborov

10. 6. 2021, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
14. 6. 2021, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
10. 6. 2021, Ústavnoprávny výbor NR SR
10. 6. 2021, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

15. 6. 2021, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 32. schôdzi NR SR dňa 22. 6. 2021.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je súhlasné.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

15. 06. 2021 Ferenčák, Ján Detail návrhu 8 0508 Ján Ferenčák IInewer (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0508 Ján Ferenčák IInewer (110 KB)
18. 06. 2021 Pivková, Alexandra Detail návrhu 8 0508 Alexandra Pivková II (Evidencia pozmeňovacích a doplňovacích návhov) 8 0508 Alexandra Pivková II (133 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 32. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 819 zo dňa 22. 6. 2021

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 1. 7. 2021 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (3. 7. 2021), číslo 258/2021.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.