Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 1490
Dátum doručenia: 14. 4. 2015
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo spravodlivosti SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie, ktorú určí gestorský výbor..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie, ktorú určí gestorský výbor.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1494 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1494 (14 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 49. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1693 zo dňa 22. 4. 2015.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie ihneď.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie ihneď.

NZ bude prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní, uznesenie číslo 1692 zo dňa 21. 4. 2015.

Výsledok štádia procesu: Zápis uznesenia / návrhu uznesenia výborov.


Priložené dokumenty:

Us491693 (Uznesenie (1. čítanie)) Us491693 (17 KB)

Rokovanie výborov

22. 4. 2015, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
22. 4. 2015, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
22. 4. 2015, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

22. 4. 2015, Ústavnoprávny výbor NR SR

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 49. schôdzi NR SR dňa 23. 4. 2015.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

21. 04. 2015 18:40 Kollár, Jozef Detail návrhu 6 1490 Jozef Kollár II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1490 Jozef Kollár II (81 KB)
21. 04. 2015 18:40 Kollár, Jozef Detail návrhu 6 1490 Jozef Kollár2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1490 Jozef Kollár2 II (30 KB)
22. 04. 2015 17:49 Kaník, Ľudovít Detail návrhu 6 1490 Ľudovít Kaník II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1490 Ľudovít Kaník II (68 KB)
21. 04. 2015 18:40 Kollár, Jozef Detail návrhu 6 1490 Jozef Kollár4 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1490 Jozef Kollár4 II (58 KB)
22. 04. 2015 17:49 Kaník, Ľudovít Detail návrhu 6 1490 Ľudovít Kaník2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1490 Ľudovít Kaník2 II (29 KB)
22. 04. 2015 15:51 Vitteková, Anna Detail návrhu 6 1490 Anna Vitteková II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1490 Anna Vitteková II (279 KB)
22. 04. 2015 19:13 Jurzyca, Eugen Detail návrhu 6 1490 Eugen Jurzyca1 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1490 Eugen Jurzyca1 II (104 KB)
22. 04. 2015 16:10 Figeľ, Ján Detail návrhu 6 1490 Ján Figeľ II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1490 Ján Figeľ II (229 KB)
22. 04. 2015 19:13 Jurzyca, Eugen Detail návrhu 6 1490 Eugen Jurzyca2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1490 Eugen Jurzyca2 II (81 KB)
21. 04. 2015 18:40 Kollár, Jozef Detail návrhu 6 1490 Jozef Kollár3 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1490 Jozef Kollár3 II (105 KB)
22. 04. 2015 17:25 Kadúc, Miroslav Detail návrhu 6 1490 Miroslav Kadúc II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1490 Miroslav Kadúc II (28 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 49. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1694 zo dňa 23. 4. 2015

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 27. 4. 2015 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (29. 4. 2015), čiastka 29, číslo 87/2015.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.