Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Návrh nového zákona, parlamentná tlač 244
Dátum doručenia: 17. 4. 2007
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo životného prostredia SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody s lehotou na prerokovanie 18. 6. 2007..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody s lehotou na prerokovanie 19. 6. 2007.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 258 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 258 (12 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 10. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 355 zo dňa 10. 5. 2007.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody s lehotou na prerokovanie 18. 6. 2007.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody s lehotou na prerokovanie 19. 6. 2007.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us100355 (Uznesenie (1. čítanie)) Us100355 (14 KB)

Rokovanie výborov

13. 6. 2007, Ústavnoprávny výbor NR SR
14. 6. 2007, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
12. 6. 2007, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody


Rokovanie gestorského výboru

18. 6. 2007, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody

II. čítanie

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 11. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 436 zo dňa 21. 6. 2007

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 17. 7. 2007 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (3. 8. 2007), čiastka 158/2007, číslo 359/2007.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.