VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: UV-5422/2007
Národnej rady Slovenskej republiky
244
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje
vládny návrh zákona o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predkladá:
Robert Fico
predseda vlády Slovenskej republiky
Bratislava 21. marec 2007