Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Redakcia (NZ postúpil do redakcie)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 656
Dátum doručenia: 31.8.2021
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo dopravy a výstavby SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 15.10.2021..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 18.10.2021.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 678 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 678 (18 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 40. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 902 zo dňa 16.9.2021.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 15.10.2021.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 18.10.2021.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us400902 (Uznesenie (1. čítanie)) Us400902 (18 KB)

Rokovanie výborov

18.10.2021, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
14.10.2021, Ústavnoprávny výbor NR SR
14.10.2021, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

19. 10. 2021, Výbor NR SR pre sociálne veci

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 48. schôdzi NR SR dňa 20.10.2021.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

20. 10. 2021 09:45 Svrček, Miloš Detail návrhu 8 0656 Miloš Svrček II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0656 Miloš Svrček II (101 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 48. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1006 zo dňa 20. 10. 2021

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.