Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 306
Dátum doručenia: 12.10.2020
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo zdravotníctva SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie ihneď..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie ihneď.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 296 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 296 (18 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 15. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 330 zo dňa 13.10.2020.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie ihneď.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie ihneď.

NZ bude prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní, uznesenie číslo 329 zo dňa 13.10.2020.

Výsledok štádia procesu: Zápis uznesenia / návrhu uznesenia výborov.


Priložené dokumenty:

Us150330 (Uznesenie (1. čítanie)) Us150330 (17 KB)

Rokovanie výborov

13.10.2020, Ústavnoprávny výbor NR SR
13.10.2020, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
14.10.2020, Výbor NR SR pre zdravotníctvo


Rokovanie gestorského výboru

14. 10. 2020, Výbor NR SR pre zdravotníctvo

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 15. schôdzi NR SR dňa 14.10.2020.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

13. 10. 2020 18:03 Kamenický, Ladislav Detail návrhu 8 0306 Ladislav Kamenický II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0306 Ladislav Kamenický II (197 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 15. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 331 zo dňa 14. 10. 2020

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 14.10.2020 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (15.10.2020), číslo 286/2020.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.