Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 1585
Dátum doručenia: 14. 4. 2023
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo dopravy SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 9. 6. 2023..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 12. 6. 2023.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1638 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1638 (18 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 90. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2191 zo dňa 2. 5. 2023.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 9. 6. 2023.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 12. 6. 2023.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us902191 (Uznesenie (1. čítanie)) Us902191 (19 KB)

Rokovanie výborov

8. 6. 2023, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
8. 6. 2023, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

13. 6. 2023, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 94. schôdzi NR SR dňa 20. 6. 2023.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

16. 06. 2023 13:58 Kremský, Peter Detail návrhu 8 1585 Peter Kremský II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1585 Peter Kremský II (101 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 94. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2403 zo dňa 20. 6. 2023

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 4. 7. 2023 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (14. 7. 2023), číslo 287/2023.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.