Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Návrh nového zákona, parlamentná tlač 174
Dátum doručenia: 19. 8. 2016
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo spravodlivosti SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 10. 10. 2016..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 11. 10. 2016.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 175 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 175 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 9. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 166 zo dňa 7. 9. 2016.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny s lehotou na prerokovanie 11. 10. 2016.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 11. 10. 2016.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us090166 (Uznesenie (1. čítanie)) Us090166 (19 KB)

Rokovanie výborov

4. 10. 2016, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
4. 10. 2016, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

11. 10. 2016, Ústavnoprávny výbor NR SR

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 10. schôdzi NR SR dňa 25. 10. 2016.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

19. 10. 2016 Jurinová, Erika Detail návrhu 7 0174 Erika Jurinová 2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0174 Erika Jurinová 2 II (92 KB)
19. 10. 2016 Osuský, Peter Detail návrhu 7 0174 Peter Osuský II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0174 Peter Osuský II (118 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 10. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 292 zo dňa 25. 10. 2016

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 11. 11. 2016 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (29. 11. 2016), číslo 316/2016.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.