Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Irén SÁRKÖZY, Bélu BUGÁRA a Tibora BASTRNÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1236
Dátum doručenia: 9.11.2018
Navrhovateľ: poslanci NR SR (T. Bastrnák, B. Bugár, I. Sárközy)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 25.1.2019..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 28.1.2019.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1286 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1286 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 38. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1555 zo dňa 6.12.2018.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 25.1.2019.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 28.1.2019.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us381555 (Uznesenie (1. čítanie)) Us381555 (22 KB)

Rokovanie výborov

28.1.2019, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
24.1.2019, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
22.1.2019, Ústavnoprávny výbor NR SR
24.1.2019, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

29. 1. 2019, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 40. schôdzi NR SR dňa 31.1.2019.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

30. 01. 2019 17:46 Sárközy, Irén Detail návrhu 7 1236 Irén Sárközy II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1236 Irén Sárközy II (62 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 40. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1600 zo dňa 31. 1. 2019

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 15.2.2019 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (4.3.2019), číslo 65/2019.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.