Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon bol vrátený prezidentom)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 458
Dátum doručenia: 11. 4. 2013
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo kultúry SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 17. 6. 2013..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 18. 6. 2013.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 432 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 432 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 19. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 563 zo dňa 14. 5. 2013.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 17. 6. 2013.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 18. 6. 2013.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us190563 (Uznesenie (1. čítanie)) Us190563 (24 KB)

Rokovanie výborov

11. 6. 2013, Ústavnoprávny výbor NR SR
11. 6. 2013, Výbor NR SR pre kultúru a médiá


Rokovanie gestorského výboru

18. 6. 2013, Výbor NR SR pre kultúru a médiá

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 21. schôdzi NR SR dňa 21. 6. 2013.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

20. 06. 2013 16:53 Vášáryová, Magdaléna Detail návrhu 6 0458 Magdaléna Vášáryová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0458 Magdaléna Vášáryová II (53 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 21. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 673 zo dňa 21. 6. 2013

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol vrátený prezidentom.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.