Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon bol vrátený prezidentom)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 458
Dátum doručenia: 11.4.2013
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo kultúry SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 17.6.2013..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 18.6.2013.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 432 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 432 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 19. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 563 zo dňa 14.5.2013.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 17.6.2013.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 18.6.2013.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us190563 (Uznesenie (1. čítanie)) Us190563 (24 KB)

Rokovanie výborov

11.6.2013, Ústavnoprávny výbor NR SR
11.6.2013, Výbor NR SR pre kultúru a médiá


Rokovanie gestorského výboru

18. 6. 2013, Výbor NR SR pre kultúru a médiá

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 21. schôdzi NR SR dňa 21.6.2013.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

20. 06. 2013 16:53 Vášáryová, Magdaléna Detail návrhu 6 0458 Magdaléna Vášáryová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0458 Magdaléna Vášáryová II (53 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 21. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 673 zo dňa 21. 6. 2013

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol vrátený prezidentom.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.