Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 145
Dátum doručenia: 6. 7. 2012
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo financií SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 7. 9. 2012..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 10. 9. 2012.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 143 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 143 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 4. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 126 zo dňa 25. 7. 2012.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 7. 9. 2012.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 10. 9. 2012.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us040126 (Uznesenie (1. čítanie)) Us040126 (23 KB)

Rokovanie výborov

6. 9. 2012, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
4. 9. 2012, Ústavnoprávny výbor NR SR
6. 9. 2012, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

10. 9. 2012, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 7. schôdzi NR SR dňa 11. 9. 2012.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

11. 09. 2012 16:35 Petrák, Ľubomír Detail návrhu 6 0145 Ľudovít Petrák II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0145 Ľudovít Petrák II (50 KB)
11. 09. 2012 16:08 Štefanec, Ivan Detail návrhu 6 0145 Ivan Štefanec II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0145 Ivan Štefanec II (35 KB)
11. 09. 2012 Martvoň, Anton Detail návrhu 6 0145 Anton Martvoň II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0145 Anton Martvoň II (96 KB)
11. 09. 2012 15:34 Beblavý, Miroslav Detail návrhu 6 0145 Miroslav Beblavý II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0145 Miroslav Beblavý II (64 KB)
11. 09. 2012 16:23 Gál, Gábor Detail návrhu 6 0145 Gábor Gál II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0145 Gábor Gál II (56 KB)
11. 09. 2012 16:12 Vašečka, Richard Detail návrhu 6 0145 Richard Vašečka II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0145 Richard Vašečka II (95 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 7. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 175 zo dňa 11. 9. 2012

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 21. 9. 2012 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (27. 9. 2012), čiastka 72, číslo 286/2012.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.