Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení zákona č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1126
Dátum doručenia: 22. 8. 2014
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo spravodlivosti SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 20. 10. 2014..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 21. 10. 2014.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1144 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1144 (14 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 37. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1308 zo dňa 11. 9. 2014.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 13. 10. 2014.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 13. 10. 2014.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us371308 (Uznesenie (1. čítanie)) Us371308 (21 KB)

Rokovanie výborov

7. 10. 2014, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
7. 10. 2014, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

14. 10. 2014, Ústavnoprávny výbor NR SR

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 39. schôdzi NR SR dňa 21. 10. 2014.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 39. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1384 zo dňa 21. 10. 2014

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 20. 11. 2014 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (3. 12. 2014), čiastka 103, číslo 336/2014.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.