Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta JURČÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 352
Dátum doručenia: 29. 4. 2011
Navrhovateľ: poslanci NR SR (Ľ. Jurčík)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 27. 6. 2011..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 27. 6. 2011.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 344 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 344 (12 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 18. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 447 zo dňa 24. 5. 2011.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 27. 6. 2011.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 27. 6. 2011.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us180447 (Uznesenie (1. čítanie)) Us180447 (12 KB)

Rokovanie výborov

16. 6. 2011, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
15. 6. 2011, Ústavnoprávny výbor NR SR
21. 6. 2011, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť


Rokovanie gestorského výboru

23. 6. 2011, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 28. schôdzi NR SR dňa 8. 2. 2012.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je súhlasné.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

07. 09. 2011 Laurenčík, Milan Detail návrhu 5 0352 Milan Laurenčík II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0352 Milan Laurenčík II (80 KB)
07. 09. 2011 Viskupič, Jozef Detail návrhu 5 0352 Jozef Viskupič II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0352 Jozef Viskupič II (73 KB)
07. 02. 2012 14:54 Laurenčík, Milan Detail návrhu 5 0352 Milan Laurenčík II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0352 Milan Laurenčík II (58 KB)
07. 02. 2012 14:54 Laurenčík, Milan Detail návrhu 5 0352 Milan Laurenčík2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0352 Milan Laurenčík2 II (49 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 28. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 800 zo dňa 8. 2. 2012

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 17. 2. 2012 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (24. 2. 2012), čiastka 20, číslo 73/2012.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.