Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 100
Dátum doručenia: 24.9.2010
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo financií SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 24.11.2010..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 26.11.2010.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 84 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 84 (12 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 7. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 96 zo dňa 13.10.2010.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 24.11.2010.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 26.11.2010.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us070096 (Uznesenie (1. čítanie)) Us070096 (14 KB)

Rokovanie výborov

15.11.2010, Ústavnoprávny výbor NR SR
26.11.2010, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
18.11.2010, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti


Rokovanie gestorského výboru

26. 11. 2010, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 9. schôdzi NR SR dňa 2.12.2010.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

30. 11. 2010 Kollár, Jozef Detail návrhu 5 0100 Jozef Kollár II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0100 Jozef Kollár II (102 KB)
01. 12. 2010 Jurčík, Ľudovít Detail návrhu 5 0100 Ľudovít Jurčík II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0100 Ľudovít Jurčík II (69 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 9. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 193 zo dňa 2. 12. 2010

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 15.12.2010 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (22.12.2010), čiastka 188/2010, číslo 494/2010.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.