Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 557
Dátum doručenia: 28. 5. 2021
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 13. 9. 2021..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 14. 9. 2021.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 569 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 569 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 32. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 805 zo dňa 17. 6. 2021.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 13. 9. 2021.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 14. 9. 2021.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us320805 (Uznesenie (1. čítanie)) Us320805 (18 KB)

Rokovanie výborov

9. 9. 2021, Ústavnoprávny výbor NR SR
16. 9. 2021, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport


Rokovanie gestorského výboru

17. 9. 2021, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 40. schôdzi NR SR dňa 21. 9. 2021.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

16. 09. 2021 Sloboda, Radovan Detail návrhu 8 0557 Radovan Sloboda II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0557 Radovan Sloboda II (670 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 40. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 924 zo dňa 21. 9. 2021

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 30. 9. 2021 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (5. 10. 2021), číslo 347/2021.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.