Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Návrh nového zákona, parlamentná tlač 195
Dátum doručenia: 28. 8. 2020
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo spravodlivosti SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny s lehotou na prerokovanie 16. 10. 2020..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 19. 10. 2020.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 186 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 186 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 12. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 249 zo dňa 16. 9. 2020.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 16. 10. 2020.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 19. 10. 2020.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us120249 (Uznesenie (1. čítanie)) Us120249 (18 KB)

Rokovanie výborov

15. 10. 2020, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
6. 10. 2020, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
14. 10. 2020, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

20. 10. 2020, Ústavnoprávny výbor NR SR

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 16. schôdzi NR SR dňa 21. 10. 2020.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

21. 10. 2020 17:42 Gyimesi, György Detail návrhu 8 0195 Juraj Gyimesi II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0195 Juraj Gyimesi II (47 KB)
21. 10. 2020 15:55 Kyselica, Lukáš Detail návrhu 8 0195 Lukáš Kyselica II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0195 Lukáš Kyselica II (71 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 16. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 345 zo dňa 21. 10. 2020

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 3. 11. 2020 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (11. 11. 2020), číslo 312/2020.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.