Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Irén SÁRKÖZY, Bélu BUGÁRA a Tibora BASTRNÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1236
Dátum doručenia: 9. 11. 2018
Navrhovateľ: poslanci NR SR (T. Bastrnák, B. Bugár, I. Sárközy)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 25. 1. 2019..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 28. 1. 2019.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1286 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1286 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 38. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1555 zo dňa 6. 12. 2018.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 25. 1. 2019.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 28. 1. 2019.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us381555 (Uznesenie (1. čítanie)) Us381555 (22 KB)

Rokovanie výborov

28. 1. 2019, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
24. 1. 2019, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
22. 1. 2019, Ústavnoprávny výbor NR SR
24. 1. 2019, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

29. 1. 2019, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 40. schôdzi NR SR dňa 31. 1. 2019.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

30. 01. 2019 17:46 Sárközy, Irén Detail návrhu 7 1236 Irén Sárközy II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1236 Irén Sárközy II (62 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 40. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1600 zo dňa 31. 1. 2019

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 15. 2. 2019 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (4. 3. 2019), číslo 65/2019.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.