Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 1074
Dátum doručenia: 24. 8. 2018
Navrhovateľ: vláda

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 12. 10. 2018..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 15. 10. 2018.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1128 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1128 (14 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 34. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1326 zo dňa 12. 9. 2018.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 12. 10. 2018.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 15. 10. 2018.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.Rokovanie výborov

8. 10. 2018, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
9. 10. 2018, Ústavnoprávny výbor NR SR
15. 10. 2018, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

15. 10. 2018, Výbor NR SR pre sociálne veci

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 35. schôdzi NR SR dňa 23. 10. 2018.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

17. 10. 2018 14:08 Mihál, Jozef Detail návrhu 7 1074 Jozef Mihál II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1074 Jozef Mihál II (149 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 35. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1420 zo dňa 23. 10. 2018

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 8. 11. 2018 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (20. 11. 2018), číslo 318/2018.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.