Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 905
Dátum doručenia: 20. 3. 2018
Navrhovateľ: vláda (Úrad geodézie, kartografie a katastra SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 11. 6. 2018..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 12. 6. 2018.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 948 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 948 (14 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 31. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1172 zo dňa 17. 5. 2018.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 15. 6. 2018.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 18. 6. 2018.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us311172 (Uznesenie (1. čítanie)) Us311172 (14 KB)

Rokovanie výborov

7. 6. 2018, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
7. 6. 2018, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
5. 6. 2018, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

12. 6. 2018, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 33. schôdzi NR SR dňa 19. 6. 2018.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 33. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1242 zo dňa 19. 6. 2018

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 9. 7. 2018 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (18. 7. 2018), číslo 212/2018.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.