Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 447
Dátum doručenia: 3. 3. 2017
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo životného prostredia SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 5. 5. 2017..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 9. 5. 2017.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 462 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 462 (14 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 14. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 519 zo dňa 23. 3. 2017.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 5. 5. 2017.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 9. 5. 2017.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us140519 (Uznesenie (1. čítanie)) Us140519 (20 KB)

Rokovanie výborov

4. 5. 2017, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
2. 5. 2017, Ústavnoprávny výbor NR SR
4. 5. 2017, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

9. 5. 2017, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 17. schôdzi NR SR dňa 10. 5. 2017.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 17. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 610 zo dňa 10. 5. 2017

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 25. 5. 2017 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (7. 6. 2017), číslo 148/2017.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.