Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 254
Dátum doručenia: 23.9.2016
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 18.11.2016..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 21.11.2016.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 257 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 257 (14 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 10. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 255 zo dňa 12.10.2016.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 18.11.2016.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 21.11.2016.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us100255 (Uznesenie (1. čítanie)) Us100255 (19 KB)

Rokovanie výborov

15.11.2016, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
16.11.2016, Ústavnoprávny výbor NR SR
10.11.2016, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport


Rokovanie gestorského výboru

21. 11. 2016, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 11. schôdzi NR SR dňa 29.11.2016.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

28. 11. 2016 14:36 Tittel, Dušan Detail návrhu 7 0254 Dušan Tittel II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0254 Dušan Tittel II (139 KB) Hlasovanie č. 111: návrh prešiel

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 11. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 352 zo dňa 29. 11. 2016

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 16.12.2016 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (22.12.2016), číslo 354/2016.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.