Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Novela zákona, parlamentná tlač 880
Dátum doručenia: 14. 1. 2009
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo zdravotníctva SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 8. 4. 2009..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 14. 4. 2009.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 900 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 900 (12 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 32. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1303 zo dňa 11. 2. 2009.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 8. 4. 2009.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 14. 4. 2009.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us321303 (Uznesenie (1. čítanie)) Us321303 (14 KB)

Rokovanie výborov

31. 3. 2009, Ústavnoprávny výbor NR SR
7. 4. 2009, Výbor NR SR pre zdravotníctvo


Rokovanie gestorského výboru

15. 4. 2009, Výbor NR SR pre zdravotníctvo

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 35. schôdzi NR SR dňa 28. 4. 2009.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

20. 04. 2009 Bobrík, Anton Detail návrhu 4 0880 Anton Bobrík II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 4 0880 Anton Bobrík II (82 KB)
28. 04. 2009 12:03 Valocký, Jozef Detail návrhu 4 0880 Jozef Valocký1 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 4 0880 Jozef Valocký1 II (73 KB)
28. 04. 2009 11:45 Zvonár, Ján Detail návrhu 4 0880 Ján Zvonár II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 4 0880 Ján Zvonár II (84 KB)
28. 04. 2009 10:31 Novotný, Viliam Detail návrhu 4 0880 Ján Novotný II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 4 0880 Ján Novotný II (47 KB)
28. 04. 2009 12:03 Valocký, Jozef Detail návrhu 4 0880 Jozef Valocký2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 4 0880 Jozef Valocký2 II (98 KB)
30. 04. 2009 Sabolová, Mária Detail návrhu 4 0880 Mária Sabolová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 4 0880 Mária Sabolová II (88 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 35. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1431 zo dňa 28. 4. 2009

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 15. 5. 2009 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (29. 5. 2009), čiastka 74/2009, číslo 192/2009.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.