Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 262/2014 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Novela zákona, parlamentná tlač 811
Dátum doručenia: 17. 12. 2021
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo hospodárstva SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 11. 3. 2022..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 14. 3. 2022.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 853 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 853 (18 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 55. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1213 zo dňa 2. 2. 2022.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 11. 3. 2022.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 14. 3. 2022.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us551213 (Uznesenie (1. čítanie)) Us551213 (19 KB)

Rokovanie výborov

10. 3. 2022, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
9. 3. 2022, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

15. 3. 2022, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 60. schôdzi NR SR dňa 17. 3. 2022.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 60. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1335 zo dňa 17. 3. 2022

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 5. 4. 2022 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (13. 4. 2022), číslo 122/2022.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.