Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana KAZDU, Anny ZEMANOVEJ, Jarmily HALGAŠOVEJ, Anny MIERNEJ a Alexandry PIVKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1056
Dátum doručenia: 27. 5. 2022
Navrhovateľ: poslanci NR SR (J. Halgašová, R. Kazda, A. Mierna, A. Pivková, A. Zemanová)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 9. 9. 2022..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 12. 9. 2022.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1097 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1097 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 66. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1506 zo dňa 15. 6. 2022.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 9. 9. 2022.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 12. 9. 2022.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us661506 (Uznesenie (1. čítanie)) Us661506 (19 KB)

Rokovanie výborov

12. 9. 2022, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
9. 9. 2022, Ústavnoprávny výbor NR SR
8. 9. 2022, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

12. 9. 2022, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 72. schôdzi NR SR dňa 5. 10. 2022.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 72. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1692 zo dňa 5. 10. 2022

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 18. 10. 2022 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (21. 10. 2022), číslo 335/2022.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.