Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 946
Dátum doručenia: 23. 4. 2018
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 11. 6. 2018..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 12. 6. 2018.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 997 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 997 (14 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 31. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1135 zo dňa 9. 5. 2018.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 11. 6. 2018.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 12. 6. 2018.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us311135 (Uznesenie (1. čítanie)) Us311135 (15 KB)

Rokovanie výborov

7. 6. 2018, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
5. 6. 2018, Ústavnoprávny výbor NR SR
11. 6. 2018, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

11. 6. 2018, Výbor NR SR pre sociálne veci

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 33. schôdzi NR SR dňa 13. 6. 2018.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

12. 06. 2018 16:44 Shahzad, Silvia Detail návrhu 7 0946 Silvia Shahzad II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0946 Silvia Shahzad II (132 KB)
12. 06. 2018 16:53 Gaborčáková, Soňa Detail návrhu 7 0946 Soňa Gaborčáková II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0946 Soňa Gaborčáková II (96 KB)
12. 06. 2018 17:16 Zvarová Bašistová, Alena Detail návrhu 7 0946 Alena Bašistová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0946 Alena Bašistová II (87 KB)
12. 06. 2018 14:51 Ďuriš Nicholsonová, Lucia Detail návrhu 7 0946 Lucia Ďuriš Nicholsonová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0946 Lucia Ďuriš Nicholsonová II (168 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 33. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1219 zo dňa 13. 6. 2018

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 22. 6. 2018 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (28. 6. 2018), číslo 191/2018.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.