Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 359
Dátum doručenia: 11. 1. 2013
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo vnútra SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 8. 3. 2013..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 11. 3. 2013.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 339 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 339 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 14. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 416 zo dňa 31. 1. 2013.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 8. 3. 2013.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 11. 3. 2013.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us140416 (Uznesenie (1. čítanie)) Us140416 (24 KB)

Rokovanie výborov

7. 3. 2013, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
5. 3. 2013, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
26. 2. 2013, Ústavnoprávny výbor NR SR
6. 3. 2013, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

12. 3. 2013, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 16. schôdzi NR SR dňa 19. 3. 2013.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

13. 03. 2013 Jurinová, Erika Detail návrhu 6 0359 Erika Jurinová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0359 Erika Jurinová II (169 KB)
13. 03. 2013 Chren, Martin Detail návrhu 6 0359 Martin Chren II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0359 Martin Chren II (140 KB)
13. 03. 2013 Hudacký, Ján Detail návrhu 6 0359 Ján Hudacký II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0359 Ján Hudacký II (108 KB)
13. 03. 2013 Matovič, Igor Detail návrhu 6 0359 Igor Matovič II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0359 Igor Matovič II (53 KB)
14. 03. 2013 10:21 Hrnčiar, Andrej Detail návrhu 6 0359 Andrej Hrnčiar1 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0359 Andrej Hrnčiar1 II (54 KB)
14. 03. 2013 16:19 Žitňanská, Lucia Detail návrhu 6 0359 Lucia Žitňanská2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0359 Lucia Žitňanská2 II (111 KB)
14. 03. 2013 16:19 Žitňanská, Lucia Detail návrhu 6 0359 Lucia Žitňanská II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0359 Lucia Žitňanská II (76 KB)
14. 03. 2013 16:35 Vášáryová, Magdaléna Detail návrhu 6 0359 Magdaléna Vášáryová2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0359 Magdaléna Vášáryová2 II (72 KB)
14. 03. 2013 10:21 Hrnčiar, Andrej Detail návrhu 6 0359 Andrej Hrnčiar2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0359 Andrej Hrnčiar2 II (116 KB)
14. 03. 2013 16:35 Vášáryová, Magdaléna Detail návrhu 6 0359 Magdaléna Vášáryová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0359 Magdaléna Vášáryová II (120 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 16. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 505 zo dňa 19. 3. 2013

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 11. 4. 2013 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (23. 4. 2013), čiastka 24, číslo 95/2013.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.