Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon bol vrátený prezidentom)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 476
Dátum doručenia: 19. 8. 2011
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo financií SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 10. 10. 2011..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 11. 10. 2011.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 478 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 478 (12 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 22. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 577 zo dňa 7. 9. 2011.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 10. 10. 2011.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 11. 10. 2011.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us220577 (Uznesenie (1. čítanie)) Us220577 (14 KB)

Rokovanie výborov

4. 10. 2011, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
29. 9. 2011, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
27. 9. 2011, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
5. 10. 2011, Ústavnoprávny výbor NR SR
6. 10. 2011, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

10. 10. 2011, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 24. schôdzi NR SR dňa 20. 10. 2011.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 24. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 677 zo dňa 20. 10. 2011

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol vrátený prezidentom.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.