Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (NZ postúpil do redakcie)

Vládny návrh zákona o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

Návrh nového zákona, parlamentná tlač 317
Dátum doručenia: 21. 4. 2011
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 27. 6. 2011..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 27. 6. 2011.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 315 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 315 (12 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 18. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 424 zo dňa 19. 5. 2011.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 27. 6. 2011.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 27. 6. 2011.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us180424 (Uznesenie (1. čítanie)) Us180424 (14 KB)

Rokovanie výborov

30. 12. 1899, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
16. 6. 2011, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
16. 6. 2011, Výbor NR SR pre sociálne veci
14. 6. 2011, Ústavnoprávny výbor NR SR
15. 6. 2011, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

28. 6. 2011, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 20. schôdzi NR SR dňa 7. 7. 2011.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

29. 06. 2011 Šebej, František Detail návrhu 5 0317 František Šebej II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0317 František Šebej II (84 KB)
30. 06. 2011 15:40 Jurčík, Ľudovít Detail návrhu 5 0317 Ľudovít Jurčík II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0317 Ľudovít Jurčík II (46 KB)
30. 06. 2011 16:01 Rosová, Tatiana Detail návrhu 5 0317 Tatiana Rosová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0317 Tatiana Rosová II (84 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 20. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 540 zo dňa 7. 7. 2011

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 27. 7. 2011 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (5. 8. 2011), čiastka 84, číslo 260/2011.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.