Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (NZ postúpil do redakcie)

Vládny návrh zákona o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

Návrh nového zákona, parlamentná tlač 317
Dátum doručenia: 21.4.2011
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre sociálne veci, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 27.6.2011..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 27.6.2011.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 315 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 315 (12 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 18. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 424 zo dňa 19.5.2011.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre sociálne veci, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 27.6.2011.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 27.6.2011.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us180424 (Uznesenie (1. čítanie)) Us180424 (14 KB)

Rokovanie výborov

30.12.1899, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
16.6.2011, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
16.6.2011, Výbor NR SR pre sociálne veci
14.6.2011, Ústavnoprávny výbor NR SR
15.6.2011, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

28. 6. 2011, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 20. schôdzi NR SR dňa 7.7.2011.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

29. 06. 2011 Šebej, František Detail návrhu 5 0317 František Šebej II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0317 František Šebej II (84 KB)
30. 06. 2011 15:40 Jurčík, Ľudovít Detail návrhu 5 0317 Ľudovít Jurčík II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0317 Ľudovít Jurčík II (46 KB)
30. 06. 2011 16:01 Rosová, Tatiana Detail návrhu 5 0317 Tatiana Rosová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0317 Tatiana Rosová II (84 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 20. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 540 zo dňa 7. 7. 2011

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 27.7.2011 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (5.8.2011), čiastka 84, číslo 260/2011.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.