Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina FECKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 1255
Dátum doručenia: 30. 9. 2022
Navrhovateľ: poslanci NR SR (M. Fecko)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 25. 11. 2022..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 28. 11. 2022.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1315 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1315 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 75. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1773 zo dňa 8. 11. 2022.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 8. 12. 2022.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 10. 12. 2022.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

US751773 (Uznesenie (1. čítanie)) US751773 (18 KB)

Rokovanie výborov

24. 11. 2022, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
24. 11. 2022, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
25. 11. 2022, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

29. 11. 2022, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 78. schôdzi NR SR dňa 8. 12. 2022.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

07. 12. 2022 17:58 Kremský, Peter Detail návrhu 8 1255 Peter Kremský II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1255 Peter Kremský II (85 KB)
07. 12. 2022 18:02 Fecko, Martin Detail návrhu 8 1255 Martin Fecko II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1255 Martin Fecko II (100 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 78. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1923 zo dňa 8. 12. 2022

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 20. 12. 2022 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (4. 1. 2023), číslo 2/2023.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.