Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Vytlačiť stránku / Print page

Názov Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina FECKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Predkladateľ Kremský, Peter
Číslo schôdze 78
Volebné obdobie 8
Dátum podania 07. 12. 2022 17:58


Podpísaní poslanci
 • Kremský, Peter
 • Kučera, Karol
 • Pollák, Peter
 • Pročko, Jozef
 • Šipoš, Michal
 • Šefčík, Marek
 • Kozarec, Sebastián
 • Drdul, Dominik
 • Dobeš, Peter
 • Drábiková, Lucia
 • Cseh, Peter
 • Pleštinská, Zita
 • Šofranko, Mária
 • Potocký, Milan
 • Vašečka, Richard
 • Marcinčin, Radovan

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

8 1255 Peter Kremský II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1255 Peter Kremský II (85 KB)

Deň v parlamente

<- ->