Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 1037
Dátum doručenia: 27. 5. 2022
Navrhovateľ: vláda

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 9. 9. 2022..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 12. 9. 2022.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1078 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1078 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 66. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1535 zo dňa 22. 6. 2022.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 9. 9. 2022.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 12. 9. 2022.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us661535 (Uznesenie (1. čítanie)) Us661535 (19 KB)

Rokovanie výborov

12. 9. 2022, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
9. 9. 2022, Ústavnoprávny výbor NR SR
8. 9. 2022, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

13. 9. 2022, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 72. schôdzi NR SR dňa 20. 9. 2022.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 72. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1575 zo dňa 20. 9. 2022

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 4. 10. 2022 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (7. 10. 2022), číslo 325/2022.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.