Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s chovom a držaním psov (Navrhovateľom tohto návrhu zákona bol aj Ján Herák, ktorému mandát poslanca NR SR zanikol 21. júna 2021.)

Novela zákona, parlamentná tlač 515
Dátum doručenia: 16. 4. 2021
Navrhovateľ: poslanci NR SR (J. Halgašová, J. Karahuta, M. Kozelová, A. Pivková, J. Szőllős, J. Šíbl, T. Šudík, A. Zemanová)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 11. 6. 2021..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 14. 6. 2021.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 531 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 531 (18 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 28. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 725 zo dňa 5. 5. 2021.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 11. 6. 2021.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 14. 6. 2021.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us280725 (Uznesenie (1. čítanie)) Us280725 (18 KB)

Rokovanie výborov

14. 6. 2021, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
10. 6. 2021, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

15. 6. 2021, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 32. schôdzi NR SR dňa 22. 6. 2021.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

22. 06. 2021 16:22 Šudík, Tomáš Detail návrhu 8 0515 Tomáš Šudík II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0515 Tomáš Šudík II (117 KB)
22. 06. 2021 16:22 Šudík, Tomáš Detail návrhu 8 0515 Tomáš Šudík2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0515 Tomáš Šudík2 II (79 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 32. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 822 zo dňa 22. 6. 2021

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 1. 7. 2021 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (10. 7. 2021), číslo 272/2021.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.