Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 497
Dátum doručenia: 15.4.2021
Navrhovateľ: vláda (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR)

Priložené dokumenty:

Úvodná strana (Úvodná strana) Úvodná strana (17 KB)
Návrh zákona (Návrh zákona) Návrh zákona (73 KB)
Dôvodová správa (Dôvodová správa) Dôvodová správa (97 KB)
Návrh vyhlášky o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii na obranu štátu, základných požiadavkách na tieto určené výrobky, lehotách a postupoch posudzovania zhody, iných podrobnostiach o posudzovaní zhody a o náležitostiach výstupných dokumentov  (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii na obranu štátu, základných požiadavkách na tieto určené výrobky, lehotách a postupoch posudzovania zhody, iných podrobnostiach o posudzovaní zhody a o náležitostiach výstupných dokumentov (25 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/29/EÚ (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/29/EÚ (72 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/53/EÚ (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/53/EÚ (67 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/28/EÚ (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/28/EÚ (73 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/29/EÚ (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/29/EÚ (76 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ (66 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/31/EÚ (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/31/EÚ (70 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/32/EÚ (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/32/EÚ (70 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/33/EÚ  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/33/EÚ (73 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/34/EÚ (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/34/EÚ (71 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/35/EÚ (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/35/EÚ (72 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady2014/53/EÚ  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady2014/53/EÚ (72 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/68/EÚ (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/68/EÚ (62 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/90/EÚ (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/90/EÚ (60 KB)
Informatívne konsolidované znenie - Zákon o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru (Iný typ dokumentu) Informatívne konsolidované znenie - Zákon o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru (84 KB)
Informatívne konsolidované znenie - Zákon o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Iný typ dokumentu) Informatívne konsolidované znenie - Zákon o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (78 KB)
Informatívne konsolidované znenie - Zákon o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Iný typ dokumentu) Informatívne konsolidované znenie - Zákon o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (193 KB)
Informatívne konsolidované znenie - Zákon o technickej normalizácii (Iný typ dokumentu) Informatívne konsolidované znenie - Zákon o technickej normalizácii (123 KB)
Informatívne konsolidované znenie - Zákon o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Iný typ dokumentu) Informatívne konsolidované znenie - Zákon o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (111 KB)
Informatívne konsolidované znenie - Zákon o správnych poplatkoch (Iný typ dokumentu) Informatívne konsolidované znenie - Zákon o správnych poplatkoch (382 KB)
Informatívne konsolidované znenie - Zákon o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení (Iný typ dokumentu) Informatívne konsolidované znenie - Zákon o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení (89 KB)
Informatívne konsolidované znenie - Zákon o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov (zákon o ekodizajne) (Iný typ dokumentu) Informatívne konsolidované znenie - Zákon o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov (zákon o ekodizajne) (63 KB)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 11.6.2021..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 14.6.2021.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 515 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 515 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 28. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 708 zo dňa 4.5.2021.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 11.6.2021.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 14.6.2021.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us280708 (Uznesenie (1. čítanie)) Us280708 (18 KB)

Rokovanie výborov

14.6.2021, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
10.6.2021, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

14. 6. 2021, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 32. schôdzi NR SR dňa 18.6.2021.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

17. 06. 2021 18:06 Vetrák, Milan Detail návrhu 8 0497 Milan Vetrák II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0497 Milan Vetrák II (87 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 32. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 808 zo dňa 18. 6. 2021

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 1.7.2021 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (7.7.2021), číslo 259/2021.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.