Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 613
Dátum doručenia: 12. 7. 2013
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo financií SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 14. 10. 2013..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 15. 10. 2013.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 589 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 589 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 23. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 733 zo dňa 3. 9. 2013.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 14. 10. 2013.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 15. 10. 2013.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us230733 (Uznesenie (1. čítanie)) Us230733 (20 KB)

Rokovanie výborov

25. 10. 2013, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
8. 10. 2013, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
20. 10. 2013, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

15. 10. 2013, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 27. schôdzi NR SR dňa 3. 12. 2013.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

28. 11. 2013 Švejna, Ivan Detail návrhu 6 0613 Ivan Švejna II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0613 Ivan Švejna II (66 KB)
28. 11. 2013 Ďuriš Nicholsonová, Lucia Detail návrhu 6 0613 Lucia Nicholsonová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0613 Lucia Nicholsonová II (82 KB)
29. 11. 2013 11:54 Kamenický, Ladislav Detail návrhu 6 0613 Ladislav Kamenický II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0613 Ladislav Kamenický II (98 KB)
28. 11. 2013 Ďuriš Nicholsonová, Lucia Detail návrhu 6 0613 Lucia Nicholsonová2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0613 Lucia Nicholsonová2 II (76 KB)
29. 11. 2013 11:54 Kamenický, Ladislav Detail návrhu 6 0613 Ladislav Kamenický2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0613 Ladislav Kamenický2 II (76 KB)
29. 11. 2013 12:16 Žitňanská, Jana Detail návrhu 6 0613 Jana Žitňanská II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0613 Jana Žitňanská II (98 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 27. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 933 zo dňa 3. 12. 2013

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 17. 12. 2013 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (21. 12. 2013), čiastka 105, číslo 463/2013.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.