Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 613
Dátum doručenia: 12.7.2013
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo financií SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 14.10.2013..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 15.10.2013.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 589 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 589 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 23. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 733 zo dňa 3.9.2013.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 14.10.2013.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 15.10.2013.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us230733 (Uznesenie (1. čítanie)) Us230733 (20 KB)

Rokovanie výborov

25.10.2013, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
8.10.2013, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
20.10.2013, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

15. 10. 2013, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 27. schôdzi NR SR dňa 3.12.2013.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

29. 11. 2013 11:54 Kamenický, Ladislav Detail návrhu 6 0613 Ladislav Kamenický II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0613 Ladislav Kamenický II (98 KB)
28. 11. 2013 Švejna, Ivan Detail návrhu 6 0613 Ivan Švejna II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0613 Ivan Švejna II (66 KB)
28. 11. 2013 Ďuriš Nicholsonová, Lucia Detail návrhu 6 0613 Lucia Nicholsonová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0613 Lucia Nicholsonová II (82 KB)
28. 11. 2013 Ďuriš Nicholsonová, Lucia Detail návrhu 6 0613 Lucia Nicholsonová2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0613 Lucia Nicholsonová2 II (76 KB)
29. 11. 2013 12:16 Žitňanská, Jana Detail návrhu 6 0613 Jana Žitňanská II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0613 Jana Žitňanská II (98 KB)
29. 11. 2013 11:54 Kamenický, Ladislav Detail návrhu 6 0613 Ladislav Kamenický2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0613 Ladislav Kamenický2 II (76 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 27. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 933 zo dňa 3. 12. 2013

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 17.12.2013 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (21.12.2013), čiastka 105, číslo 463/2013.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.