Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja DOSTÁLA, Petra ZAJACA, Petra OSUSKÉHO a Františka ŠEBEJA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 364
Dátum doručenia: 29. 4. 2011
Navrhovateľ: poslanci NR SR (O. Dostál, P. Osuský, F. Šebej, P. Zajac)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 27. 6. 2011..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 27. 6. 2011.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 356 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 356 (12 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 18. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 475 zo dňa 31. 5. 2011.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 27. 6. 2011.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 27. 6. 2011.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us180475 (Uznesenie (1. čítanie)) Us180475 (12 KB)

Rokovanie výborov

16. 6. 2011, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
15. 6. 2011, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

23. 6. 2011, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 28. schôdzi NR SR dňa 3. 2. 2012.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je súhlasné.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

02. 02. 2012 18:56 Přidal, Alojz Detail návrhu 5 0364 Alojz Přidal II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0364 Alojz Přidal II (169 KB)
02. 02. 2012 18:57 Dostál, Ondrej Detail návrhu 5 0364 Ondrej Dostál II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0364 Ondrej Dostál II (209 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 28. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 791 zo dňa 3. 2. 2012

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 17. 2. 2012 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (24. 2. 2012), čiastka 20, číslo 70/2012.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.