Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o navrátení vlastníctva k nehnuteľným veciam cirkvám a náboženským spoločnostiam a prechode vlastníctva k niektorým nehnuteľnostiam

Návrh nového zákona, parlamentná tlač 1011
Dátum doručenia: 13. 1. 2005
Navrhovateľ: poslanci NR SR (G. Bárdos, J. Cuper, J. Gabriel, P. Minárik, P. Muránsky, R. Žiak)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 10. 3. 2005..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody s lehotou na prerokovanie 11. 3. 2005.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1018 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1018 (12 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 40. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1470 zo dňa 3. 2. 2005.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 10. 3. 2005.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody s lehotou na prerokovanie 11. 3. 2005.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 1470 (Uznesenie (1. čítanie)) Uznesenie č. 1470 (13 KB)

Rokovanie výborov

22. 2. 2005, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
10. 3. 2005, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
9. 3. 2005, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

15. 3. 2005, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 41. schôdzi NR SR dňa 17. 3. 2005.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je súhlasné.

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 41. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1550 zo dňa 17. 3. 2005

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 13. 4. 2005 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (26. 4. 2005), čiastka 68/2005, číslo 161/2005.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.