Parlamentná tlač 230 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo 230
Typ Iný typ
Dátum doručenia 13. 10. 2016
Názov Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2017 (Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 2019)
Poznámka
Dokumenty Úvodná strana tlače (Úvodná strana) Úvodná strana tlače (129 KB)
Návrh uznesenia k návrhu zákona (Návrh uznesenia) Návrh uznesenia k návrhu zákona (11 KB)
Úvodná strana návrhu zákona (Úvodná strana) Úvodná strana návrhu zákona (9 KB)
Návrh zákona (Návrh zákona) Návrh zákona (25 KB)
Príloha návrhu zákona č. 1 - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2017 (Príloha) Príloha návrhu zákona č. 1 - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2017 (67 KB)
Príloha návrhu zákona č. 2 - Príjmy kapitol na rok 2017 (Príloha) Príloha návrhu zákona č. 2 - Príjmy kapitol na rok 2017 (53 KB)
Príloha návrhu zákona č. 3 - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2017 (Príloha) Príloha návrhu zákona č. 3 - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2017 (59 KB)
Príloha návrhu zákona č. 4 - Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2017 (Príloha) Príloha návrhu zákona č. 4 - Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2017 (258 KB)
Príloha návrhu zákona č. 5  - Záväzné limity dotácií obciam a vyšším územným celkom na rok 2017 (Príloha) Príloha návrhu zákona č. 5 - Záväzné limity dotácií obciam a vyšším územným celkom na rok 2017 (151 KB)
Príloha návrhu zákona č. 6 - Rezervy štátneho rozpočtu na rok 2017 (Príloha) Príloha návrhu zákona č. 6 - Rezervy štátneho rozpočtu na rok 2017 (119 KB)
Dôvodová správa návrhu zákona - všeobecná časť (Dôvodová správa) Dôvodová správa návrhu zákona - všeobecná časť (13 KB)
Dôvodová správa návrhu zákona - osobitná časť (Dôvodová správa) Dôvodová správa návrhu zákona - osobitná časť (20 KB)
Doložka zlučiteľnosti návrhu zákona (Doložka zlučiteľnosti) Doložka zlučiteľnosti návrhu zákona (18 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018 (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018 (4,32 MB)
Úvodná strana príloh k rozpočtu (Úvodná strana) Úvodná strana príloh k rozpočtu (129 KB)
Príloha č. 1 k návrhu rozpočtu - Rozpočtovanie príjmov a výdavkov ostatných subjektov verejnej správy v metodike ESA 2010 (Príloha) Príloha č. 1 k návrhu rozpočtu - Rozpočtovanie príjmov a výdavkov ostatných subjektov verejnej správy v metodike ESA 2010 (1,75 MB)
Príloha č. 2 k návrhu rozpočtu - Rozpočtové vzťahy SR a EÚ (Príloha) Príloha č. 2 k návrhu rozpočtu - Rozpočtové vzťahy SR a EÚ (532 KB)
Úvodná strana prílohy č. 3 k návrhu rozpočtu  (Príloha) Úvodná strana prílohy č. 3 k návrhu rozpočtu (76 KB)
Príloha č. 3 k návrhu rozpočtu - Prehľad hospodárenia podnikov štátnej správy (Príloha) Príloha č. 3 k návrhu rozpočtu - Prehľad hospodárenia podnikov štátnej správy (247 KB)
Príloha č. 4 k návrhu rozpočtu - Podmienené záväzky (Príloha) Príloha č. 4 k návrhu rozpočtu - Podmienené záväzky (210 KB)
Príloha č. 5 k návrhu rozpočtu - Implicitné záväzky (Príloha) Príloha č. 5 k návrhu rozpočtu - Implicitné záväzky (301 KB)
Príloha č. 6 k návrhu rozpočtu - Aktualizácia stratégie riadenia štátneho dlhu na roky 2015 až 2018 (Príloha) Príloha č. 6 k návrhu rozpočtu - Aktualizácia stratégie riadenia štátneho dlhu na roky 2015 až 2018 (585 KB)
Príloha č. 7 k návrhu rozpočtu - Záverečné správy Revízie výdavkov na zdravotníctvo, dopravu a informatizáciu (Príloha) Príloha č. 7 k návrhu rozpočtu - Záverečné správy Revízie výdavkov na zdravotníctvo, dopravu a informatizáciu (3,92 MB)
Stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky k návrhu rozpočtu súdnictva (Iný typ dokumentu) Stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky k návrhu rozpočtu súdnictva (5,59 MB)
Uvodná strana tabuľkovej časti návrhu rozpočtu (Úvodná strana) Uvodná strana tabuľkovej časti návrhu rozpočtu (125 KB)
Zoznam tabuliek a príloh tabuľkovej časti návrhu rozpočtu (Iný typ dokumentu) Zoznam tabuliek a príloh tabuľkovej časti návrhu rozpočtu (11 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 1 - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2017 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 1 - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2017 (71 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 1a - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na roky 2018 a 2019 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 1a - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na roky 2018 a 2019 (67 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 2 - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2017 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 2 - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2017 (57 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 2a - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2018 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 2a - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2018 (57 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 2b - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2019 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 2b - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2019 (57 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 3 - Návrh daňových príjmov štátneho rozpočtu na rok 2017 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 3 - Návrh daňových príjmov štátneho rozpočtu na rok 2017 (58 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 4 - Návrh nedaňových príjmov, grantov a transferov na rok 2017 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 4 - Návrh nedaňových príjmov, grantov a transferov na rok 2017 (59 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 5 - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2017 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 5 - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2017 (57 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 5a - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2018 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 5a - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2018 (57 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 5b - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2019 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 5b - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2019 (57 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 6 - Limity bežných transferov na rok 2017 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 6 - Limity bežných transferov na rok 2017 (55 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 7 - Limity kapitálových transferov na rok 2017 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 7 - Limity kapitálových transferov na rok 2017 (52 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 8 - Výdavky financované zo zdrojov EÚ a spolufinancované zo ŠR v roku 2017 podľa programov (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 8 - Výdavky financované zo zdrojov EÚ a spolufinancované zo ŠR v roku 2017 podľa programov (117 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 9 - Výdavky financované zo zdrojov EÚ a spolufinancované zo ŠR v roku 2017 podľa kapitol (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 9 - Výdavky financované zo zdrojov EÚ a spolufinancované zo ŠR v roku 2017 podľa kapitol (102 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 10, 10a a 10b - Medzirezortné programy v roku 2017, 2018 a 2019 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 10, 10a a 10b - Medzirezortné programy v roku 2017, 2018 a 2019 (294 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 11 - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2017 podľa funkčnej klasifikácie (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 11 - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2017 podľa funkčnej klasifikácie (51 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 11a - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2018 podľa funkčnej klasifikácie (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 11a - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2018 podľa funkčnej klasifikácie (51 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 11b - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2019 podľa funkčnej klasifikácie (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 11b - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2019 podľa funkčnej klasifikácie (51 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 12 - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2017 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 12 - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2017 (89 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 12a - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2018 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 12a - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2018 (90 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 12b - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2019 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 12b - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2019 (89 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 13 a 13a - Návrh rozpočtu príjmov Štátneho dlhu na rok 2017, 2018 a 2019 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 13 a 13a - Návrh rozpočtu príjmov Štátneho dlhu na rok 2017, 2018 a 2019 (13 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 13 a 13a - Návrh rozpočtu príjmov Štátneho dlhu na rok 2017, 2018 a 2019 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 13 a 13a - Návrh rozpočtu príjmov Štátneho dlhu na rok 2017, 2018 a 2019 (123 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 14 - Prehľad výdavkov na zabezpečenie schválených dohôd o poskytnutí grantu v rámci programu Finančný mechanizmus EHP zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2017 až 2019 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 14 - Prehľad výdavkov na zabezpečenie schválených dohôd o poskytnutí grantu v rámci programu Finančný mechanizmus EHP zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2017 až 2019 (16 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 14 - Prehľad výdavkov na zabezpečenie schválených dohôd o poskytnutí grantu v rámci programu Finančný mechanizmus EHP zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2017 až 2019 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 14 - Prehľad výdavkov na zabezpečenie schválených dohôd o poskytnutí grantu v rámci programu Finančný mechanizmus EHP zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2017 až 2019 (143 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 15 - Prehľad výdavkov na zabezpečenie schválených dohôd o poskytnutí grantu v rámci programu Nórsky finančný mechanizmus zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2017 až 2019 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 15 - Prehľad výdavkov na zabezpečenie schválených dohôd o poskytnutí grantu v rámci programu Nórsky finančný mechanizmus zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2017 až 2019 (16 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 15 - Prehľad výdavkov na zabezpečenie schválených dohôd o poskytnutí grantu v rámci programu Nórsky finančný mechanizmus zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2017 až 2019 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 15 - Prehľad výdavkov na zabezpečenie schválených dohôd o poskytnutí grantu v rámci programu Nórsky finančný mechanizmus zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2017 až 2019 (143 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 16 - Prehľad výdavkov na zabezpečenie financovania zmlúv o realizácii projektov v rámci Švajčiarskeho finančného mechanizmu (ŠFM) zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2017 až 2019 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 16 - Prehľad výdavkov na zabezpečenie financovania zmlúv o realizácii projektov v rámci Švajčiarskeho finančného mechanizmu (ŠFM) zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2017 až 2019 (24 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 16 - Prehľad výdavkov na zabezpečenie financovania zmlúv o realizácii projektov v rámci Švajčiarskeho finančného mechanizmu (ŠFM) zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2017 až 2019 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 16 - Prehľad výdavkov na zabezpečenie financovania zmlúv o realizácii projektov v rámci Švajčiarskeho finančného mechanizmu (ŠFM) zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2017 až 2019 (207 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 17 - Menovitý zoznam – stavby/stroje nad 3 320 000 eur (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 17 - Menovitý zoznam – stavby/stroje nad 3 320 000 eur (125 KB)
Návrh rozpočtu - Príloha č. 1 - Výdavky štátneho rozpočtu na roky 2017 – 2019 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Príloha č. 1 - Výdavky štátneho rozpočtu na roky 2017 – 2019 (51 KB)

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.