Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 973
Dátum doručenia: 8. 4. 2022
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo vnútra SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 10. 6. 2022..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 13. 6. 2022.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1013 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1013 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 65. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1411 zo dňa 4. 5. 2022.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 10. 6. 2022.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 13. 6. 2022.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us651411 (Uznesenie (1. čítanie)) Us651411 (19 KB)

Rokovanie výborov

9. 6. 2022, Ústavnoprávny výbor NR SR
13. 6. 2022, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť


Rokovanie gestorského výboru

13. 6. 2022, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 66. schôdzi NR SR dňa 16. 6. 2022.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

15. 06. 2022 Kyselica, Lukáš Detail návrhu 8 973 Lukáš Kyselica (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 973 Lukáš Kyselica (95 KB)
16. 06. 2022 09:46 Svrček, Miloš Detail návrhu 8 0973 Miloš Svrček II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0973 Miloš Svrček II (112 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 66. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1517 zo dňa 16. 6. 2022

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 6. 7. 2022 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (9. 7. 2022), číslo 246/2022.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.