Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Vytlačiť stránku / Print page

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Kyselica, Lukáš
Číslo schôdze 66
Volebné obdobie 8
Dátum podania 15. 06. 2022

Ďalší predkladatelia
 • Majorová Garstková, Jana
 • Mihalik, Marcel

Podpísaní poslanci
 • Drdul, Dominik
 • Šudík, Tomáš
 • Pročko, Jozef
 • Pollák, Peter
 • Remiášová, Anna
 • Horváthová, Eva
 • Nemec, Richard
 • Kuriak, Milan
 • Kučera, Karol
 • Šipoš, Michal
 • Šíbl, Jaromír
 • Szőllős, Ján
 • Svrček, Miloš
 • Kerekréti, Ján
 • Kozarec, Sebastián

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

8 973 Lukáš Kyselica (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 973 Lukáš Kyselica (95 KB)

Deň v parlamente

<- ->