Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 593
Dátum doručenia: 28. 5. 2021
Navrhovateľ: poslanci NR SR (K. Čekovský, R. Foltin, M. Kozelová, M. Péter, M. Potocký, J. Šíbl, M. Šofranko, T. Šudík, M. Šuteková)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 13. 9. 2021..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 14. 9. 2021.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 606 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 606 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 32. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 879 zo dňa 2. 7. 2021.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 13. 9. 2021.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 14. 9. 2021.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us320879 (Uznesenie (1. čítanie)) Us320879 (19 KB)

Rokovanie výborov

10. 9. 2021, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
9. 9. 2021, Ústavnoprávny výbor NR SR
16. 9. 2021, Výbor NR SR pre kultúru a médiá


Rokovanie gestorského výboru

16. 9. 2021, Výbor NR SR pre kultúru a médiá

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 40. schôdzi NR SR dňa 6. 10. 2021.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je súhlasné.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

22. 09. 2021 Beluský, Martin Detail návrhu 8 0593 Martin Beluský II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0593 Martin Beluský II (213 KB)
27. 09. 2021 Čekovský, Kristián Detail návrhu 8 0593 Kristián Čekovský II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0593 Kristián Čekovský II (148 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 40. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 983 zo dňa 6. 10. 2021

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 26. 10. 2021 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (29. 10. 2021), číslo 389/2021.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.