Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 756
Dátum doručenia: 10.11.2017
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo vnútra SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 26.1.2018..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 29.1.2018.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 780 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 780 (14 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 23. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 940 zo dňa 30.11.2017.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 26.1.2018.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 29.1.2018.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us230940 (Uznesenie (1. čítanie)) Us230940 (21 KB)

Rokovanie výborov

23.1.2018, Ústavnoprávny výbor NR SR
23.1.2018, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť


Rokovanie gestorského výboru

30. 1. 2018, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 26. schôdzi NR SR dňa 1.2.2018.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

30. 01. 2018 Dostál, Ondrej Detail návrhu 7 0756 Ondrej Dostál II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0756 Ondrej Dostál II (109 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 26. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1016 zo dňa 1. 2. 2018

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 22.2.2018 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (9.3.2018), číslo 68/2018.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.