Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava BAŠKU, Petra ŠUCU a Milana PANÁČKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 491
Dátum doručenia: 25. 4. 2013
Navrhovateľ: poslanci NR SR (J. Baška, M. Panáček, P. Šuca)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 17. 6. 2013..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 18. 6. 2013.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 472 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 472 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 19. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 621 zo dňa 29. 5. 2013.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 28. 6. 2013.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 28. 6. 2013.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us190621 (Uznesenie (1. čítanie)) Us190621 (20 KB)

Rokovanie výborov

11. 6. 2013, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
5. 6. 2013, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
11. 6. 2013, Ústavnoprávny výbor NR SR
14. 6. 2013, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť


Rokovanie gestorského výboru

18. 6. 2013, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 21. schôdzi NR SR dňa 26. 6. 2013.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 21. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 687 zo dňa 26. 6. 2013

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 16. 7. 2013 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (23. 7. 2013), čiastka 50, číslo 213/2013.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.