Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
24. schôdza výboru
CRD-852/2013
94a
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
z 18. júna 2013
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava BAŠKU, Petra ŠUCU a Milana PANÁČKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 491) znovuotvorená rozprava
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre
obranu a bezpečnosť
dopĺňa uznesenie č. 94 zo 14. júna 2013 k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava BAŠKU, Petra ŠUCU a Milana PANÁČKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 491) takto:
V čl. III. sa slová „dňom vyhlásenia“ nahrádzajú slovami „1. septembra 2013“.
Legislatívna úprava, upravujúca legisvakanciu.
Jaroslav BAŠKA
predseda výboru
Vladimír MATEJIČKA
overovateľ výboru
Martin FEDOR
overovateľ výboru